Oljefondets alkoholproblem

Det norske oljefondet investerer 90 milliarder kroner i alkoholindustrien og dette fører til unødvendige alkoholproblemer flere steder. Flere av selskapene det har blitt investert i utnytter svake politiske systemer og driver aggresiv markedsføring for å hente ut stor profitt i utviklingsland. Alkohol er et utviklingshinder og rammer både brukeren selv og uskylde tredjeparter. Dette er også tema i denne episoden av La Oss Snakke Om.

Ny kampanje om oljefondets investeringer

Fire norske organisasjoner stiller Erna Solberg og Siv Jensen til veggs i Uganda i en ny kampanje. Organisasjonene mener man ikke når FNs bærekraftsmål ved å fortsette å la Oljefondet investere i alkoholindustrien som utgjør en direkte trussel mot folkehelsa og hindrer utvikling i fattige land i Sør.

FORUT, Blå Kors, Juvente og IOGT har en kampanje om Oljefondets investeringer på 90 milliarder kroner i alkoholindustrien: «Oljefondets alkoholproblem». Organisasjonene har bokstavelig talt stilt statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen til veggs ved å male dem på vegger der hvor politikken deres rammer.

Kampanjen peker på at det er helt feil at Norge investerer i alkoholindustrien, som utnytter svake politiske systemer og driver aggressiv markedsføring for å hente ut stor profitt i utviklingsland. 3 millioner dødsfall årlig skyldes alkoholbruk, ifølge WHO.

Oljefondet har et alkoholproblem: Siv Jensen og Erna Solberg på en vegg i Uganda.

– Vi forventer at investeringene i de multinasjonale alkoholselskapene kommer under lupen når et nytt utvalg nedsatt av regjeringen nå skal vurdere de etiske retningslinjene for Oljefondet. Alkohol er et utviklingshinder og rammer både brukeren selv, uskyldige tredjeparter og samfunnet, sier prosjektleder for kampanjen «Oljefondets alkoholproblem», Nils Johan Svalastog Garnes.

Ny rapport: Alkohol en trussel

Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, SERAF, har skrevet en rapport om global helse og alkohol som også lanseres våren 2019. Den er utarbeidet av professor Thomas Clausen og forsker Ashley Muller.

Rapporten viser at alkohol fører til en større problembyrde i grupper med flere utfordringer, og at det er mer skade per liter i lavere sosioøkonomiske grupper som følge av alkohol, selv med samme eller lavere forbruksnivå.

Konklusjonen er at alkohol utgjør en trussel for å nå FNs bærekraftsmål og at reduksjon av alkoholbruk er helt nødvendig for å skulle nå delmålene 3.4 og 3.5.

Utstilling i norsk dobbeltmoral

Rapporten er bakteppet for kampanjen som er utarbeidet i samarbeid med byrået Brunch og støttet av Norad. Veggmaleriene i Uganda, som kalles en «utstilling i norsk dobbeltmoral», skal få folk i Norge til å bli oppmerksomme på sammenhengen mellom alkohol og utvikling.

Oljefondet har et alkoholproblem: Siv Jensen på en vegg i Uganda.

– Det er en motsetning at norske myndigheter er opptatt av sosial og økonomisk utvikling, likestilling, global helse og barns rettigheter samtidig som Oljefondet investerer i den internasjonale alkoholindustrien som direkte motarbeider dette. Vi trenger en mer samstemt norsk politikk for utvikling, sier Ida Oleanna Hagen, generalsekretær i bistandsorganisasjonen FORUT.

Nylig ble det kjent at Oljefondet selger aksjene sine i Cannabis-industrien og at Norges største pensjonsselskap, KLP, trekker seg ut av alkoholindustrien. Nå skal et utvalg ledet av professor Ola Mestad vurdere de etiske retningslinjene for Oljefondet.

    Kommentér gjerne

    Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
    Bli medlem i Juvente!