Hvorfor har vi alkoholpolitikk?

Mange synes det er rart at vi i Norge ikke kan kjøpe alkohol når og hvor vi vil. Selv om alkohol er en lovlig vare, så er den ikke en ordinær vare fordi den har et ganske stort skadepotensiale. Derfor har vi også en alkoholpolitikk. Men hva er det egentlig, og hvilke elementer består denne politikken av?

Hva er alkoholpolitikk

Alkoholpolitikk er et system av tiltak rettet mot forholdet mellom alkohol, helse og velferd. Dette betyr blant annet at alkoholpolitikk handler om mye mer enn næringsinteresser, slik man innimellom kan få inntrykk av i pressen. Alkohollovens formål sier følgende: Reguleringen av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer.

Alkoholpolitikk i Norge består av mange deler som tilsammen utgjør en helhetlig politikk. Dette er:

▪ Behandling
▪ Forebygging
▪ Pårørende
▪ Skadereduksjon
▪ Tidlig intervensjon

I tillegg til disse har vi noen grunnprinsipper som ligger til grunn for alkoholpolitikken

 • Begrense den fysiske tilgjengeligheten til alkohol
 • Begrense den økonomiske tilgjengeligheten til alkohol
 • Begrense de privatøkonomiske interessenes innflytelse i alkoholomsetningen
 • Gi befolkningen kunnskap om den risiko og de gleder som kan være forbundet med bruk av alkohol

For å få til denne balansen mellom næring og folkehelse har vi endel virkemidler som benyttes i Norge.

 • Bevilgningssystemet
 • Vinmonopolordningen
 • Reklameforbudet
 • Begrensninger på salgstid og salgsdager
 • Aldersgrenser
 • Avgiftspolitikken

  Kommentér gjerne

  Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
  Bli medlem i Juvente!