Cannabis kan gjøre deg schizofren 

Noen mennesker får alvorlige psykiske lidelser av cannabis. Om du er en av dem, vet du ikke før det er for sent.

Forskere har lenge vært klar over at det er en sammenheng mellom cannabis-bruk og en rekke psykiske lidelser. Om du for eksempel synes det ville vært kjipt å utvikle angst, depresjon eller maniskhet, bør du seriøst holde deg unna cannabis (1). Du bør også holde deg unna om du ville synes det var skikkelig, skikkelig bedritent å risikere utvikle schizofreni

Cannabis fører til psykiske lidelser

Ja, du leste riktig. Schizofreni. Altså, denne sykdommen der du ser syner, hører stemmer og har andre former for hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.  Noen som lider av schizofreni tror at folk er ute etter å drepe dem, andre har stemmer i hodet som forteller dem at de burde ta livet sitt. Det kan være skremmende og vanskelig å leve med. Kort sagt: Du vil ikke ha schizofreni!

Cannabis og schizofreni

Schizofreni er en ganske sjelden sykdom, som rammer ca. 7 av 1000. Men studier har påvist at mennesker som har brukt cannabis 5 ganger eller mer, har dobbelt så stor risiko for å få den (2).  Blant de som bruker cannabis mye, er risikoen enda høyere (3). Beregninger tyder på at ca. 10 prosent av alle schizofrenitilfellene i verden kunne vært unngått dersom ingen brukt cannabis (4).

Vent nå litt…

Rett skal være rett: De fleste seriøse rus-forskere (slik som de vi viser til i denne teksten), vil være veldig forsiktig med å si helt tydelig og uten forbehold at «A fører til B». Mange av issuesene som fører til bruk av rusmidler er de samme issusene som fører til psykiske problemer. Det er for eksempel ikke så lett å vite om noen ruser seg fordi de er deprimerte, eller er deprimerte fordi de ruser seg. Høna-eller-egget, liksom?

Studier om cannabis, schizofreni og psykoser

Det man kan si sikkert er at det er stor sann-syn-li-het for at dette henger sammen. Og at det er overveldende mange studier som peker i den retning. Blant annet er det gjort store befolkningsstudier som viser at cannabisbruk er knyttet til økt risiko for å utvikle psykoser, psykoselidelser av forskjellige slag (5), (6) og (7). Og studier på hvorvidt cannabis + schizofreni = sant, konkluderer også med at ja, det meste tyder på det (8), (9) og (10).

Heldigvis er cannabis forbudt

Derfor er vi i Juvente veldig glade for at cannabis er forbudt i Norge. Og selv om både kjendiser, kommentatorer og aktivister tar til orde for å at cannabis skal bli legalisert, er det heldigvis ikke mange norske politikere som vil spille russisk rullet med folks psykiske helse. Virker som det er en greie de har. Håper det ikke forandrer seg med det første…

 1. Bretteville-Jensen 2013; Henquet et al. 2006.
 2. Kuepper et.al 2011, Hall 2014.
 3. Marconi m.fl. 2016, Nesvåg m.fl. 2016
 4. Bretteville-Jensen 2013.
 5. Andréasson et al. 1987; Van Os et al. 2002)
 6. Schoeler m.fl. 2016; Patel m.fl. 2015.
 7. Large m.fl. 2011
 8. Radhakrishnan m.fl. 2014, Hall 2016, NAS 2017
 9. Sherif m.fl. 2016.
 10. Nesvåg m.fl. 2016.

  Kommentér gjerne

  Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
  Bli medlem i Juvente!