Avkriminalisering er ikke forebygging

Så lenge man har et tydelig forbud mot cannabis, kan samfunnet gripe inn for å hjelpe unge som er i ferd med å utvikle rus-problemer. Og hindre at de roter seg borti rus i utgangspunktet.

Grensene for når det er ok for foreldre, skole, politi og helsevesen å blande seg borti unges rus-bruk blir fort blurry hvis cannabis for eksempel blir avkriminalisert, slik noen ønsker.

Cannabis-forbud holder unge borte fra rus

Vi i Juvente ønsker ikke noe avkriminalisering. Vi jobber for at kule, smarte, spreke, fine, frekke ungdommer i alle størrelser, farger og fasonger skal få leve et liv hvor rusmidler ikke skaper trøbbel for dem. Forbudet mot cannabis er ikke noe mål i seg selv, men et middel man bruker for å holde ungdom borte fra rus.

Straff for cannabis-bruk

Dessverre er det noen som lobber for å oppheve forbudet. Og som mener at den beste måten å forebygge bruk av cannabis, er å avkriminalisere det. (Og om du ikke er kjempe inni juss-språket, så kan det være greit å vite at å «avkriminalisere» et rusmiddel ikke er det samme som å gjøre det lovlig. Stoffet er fortsatt forbudt, det er bare ikke «kriminelt» å bruke det. Sagt på en annen måte: Det er ikke lenger politiet sin business) Folk som ønsker en avkriminalisering argumenterer ofte for at de som bruker rusmidler heller trenger hjelp enn straff.

Havner ikke i fengsel for cannabis

Tanken er god, men avkriminalisering er en dårlig måte å forebygge på. Så lenge det faktisk er kriminelt, KAN politiet eller andre gripe inn. Da har samfunnet et mandat til å reagere på unges rus-bruk. Det har de ikke på samme måte hvis cannabis-bruk ikke ble regnet som kriminelt.  Og så er det heller ikke sånn at dagens regelverk sender tusenvis av tenåringer hulkende inn i fengselscellene. I de aller fleste tilfeller der ungdom blir tatt for cannabisbruk, er reaksjonen at de får veiledning og få oppfølging. Målet er jo å hjelpe dem til å slutte med cannabis. Og det er ikke mulig å hjelpe dem på denne måten, hvis det plutselig ikke lenger er forbudt.

Avkriminalisering skaper aksept og yngre brukere

Dessuten så vet vi litt om hva som skjer når man avkriminaliserer cannabis … Forskning fra fire amerikanske delstater viser riktignok at bruken ikke går noe særlig opp (1). Men det viser seg at flere unge begynner med cannabis. Før avkriminaliseringen begynte folk med cannabis da de var ca 18, men etter avkriminaliseringen begynte de da de var rundt 16. (2) Og som du kanskje vet er cannabis ekstra farlig for unge.

Dessuten viser en studie fra California at sannsynligheten for at unge vil bruke cannabis øker med avkriminalisering (3). Rett og slett fordi at når det ikke er kriminelt, virker det mindre farlig og mer akseptert.

Behold det forbudet vi har!

Ingen vil at ungdom skal bruke mer rusmidler. Vi er redd for at det er nettopp det som vil skje hvis man avkriminaliserer cannabis. Så, la oss beholde det forbudet vi har – og forebygge på andre måter!

  1. MacCoun og Reuter 2001; EMCDDA 2011.
  2. Bretteville-Jensen og Williams 2011
  3. Miech m.fl. 2015.

    Kommentér gjerne

    Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
    Bli medlem i Juvente!