straff

Avkriminalisering

Avkriminalisering er et juridisk uttrykk, som betyr at en ulovlig handling ikke lenger regnes som kriminell. Å avkriminalisere kjøp og salg av et rusmiddel, er altså ikke det samme som å gjøre de...

Legalisering

Legalisering betyr at noe som før har vært forbudt, blir gjort lovlig. Om man legaliserer et rusmiddel for eksempel, blir det da lov til å selge og bruke akkurat det stoffet. Men det vil fortsatt ...

Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
Bli medlem i Juvente!