regelverk

Avkriminalisering

Avkriminalisering er et juridisk uttrykk, som betyr at en ulovlig handling ikke lenger regnes som kriminell. Å avkriminalisere kjøp og salg av et rusmiddel, er altså ikke det samme som å gjøre de...

Legalisering

Legalisering betyr at noe som før har vært forbudt, blir gjort lovlig. Om man legaliserer et rusmiddel for eksempel, blir det da lov til å selge og bruke akkurat det stoffet. Men det vil fortsatt ...

Hva er narkotika?

Narkotika er en betegnelse som brukes om en rekke ulike stoffer. De kan være veldig forskjellige, både i utseende, hvordan de brukes og hvilken effekt de gir. De har til felles at de skaper en form ...

Regler om alkohol

Mange land har strengere alkohollover enn Norge. I et titalls land er alkohol totalt forbudt. Andre steder er det kun tillatt for utlendinger eller i enkelte områder. Men Norge har strengere kontro...

Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
Bli medlem i Juvente!