internasjonalt

Hvor mange drikker alkohol?

Alkohol er verdens mest brukte rusmiddel. Siden mennesker begynte å brygge øl allerede for 7000 år siden [0] har uttallige varianter dukket opp. Det meste som kan dyrkes har blitt brukt til å lag...

Hva er narkotika?

Narkotika er en betegnelse som brukes om en rekke ulike stoffer. De kan være veldig forskjellige, både i utseende, hvordan de brukes og hvilken effekt de gir. De har til felles at de skaper en form ...

Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
Bli medlem i Juvente!