Lov og rett

Avkriminalisering

Avkriminalisering er et juridisk uttrykk, som betyr at en ulovlig handling ikke lenger regnes som kriminell. Å avkriminalisere kjøp og salg av et rusmiddel, er altså ikke det samme som å gjøre det lovlig. Det er fortsatt forbudt, men blir ikke regnet som en kriminell handling. Sagt på en annen måte er lovbruddet ikke lenger […]

Legalisering

Legalisering betyr at noe som før har vært forbudt, blir gjort lovlig. Om man legaliserer et rusmiddel for eksempel, blir det da lov til å selge og bruke akkurat det stoffet. Men det vil fortsatt være regler for hvordan det skal produseres, hvem som har lov til å kjøpe det og hvor og hvordan det kan […]

Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
Bli medlem i Juvente!