Alkohol

Hvor mange drikker alkohol?

Alkohol er verdens mest brukte rusmiddel. Siden mennesker begynte å brygge øl allerede for 7000 år siden [0] har uttallige varianter dukket opp. Det meste som kan dyrkes har blitt brukt til å lage alkohol, fra poteter og ris til korn, epler og druer. Det brygges øl i de aller fleste av verdens land, 70 av […]

Skadevirkninger av alkohol

Effekter – eller skader – av alkohol kan deles i to grupper: Kortidseffekter og langtidseffekter. Korttidseffekter oppstår etter kort tids bruk – for eksempel én gangs bruk. Disse kommer når man drikker alkohol, men vil ofte være forbigående. Langtidseffekter kommer som konsekvens av lengre tids bruk, men vil ikke nødvendigvis gå over selv om man […]

Hvordan virker alkohol?

Alkoholen kommer inn i kroppen via fordøyelsessystemet. Deretter blir den fraktet via blodet, til hvert eneste organ og hver eneste celle i hele kroppen. Hvor raskt man kjenner effekten varierer fra person til person. Det kommer også an på om man akkurat har spist eller om man drikker på tom mage [0]. Promille Hvor mye […]

Regler om alkohol

Mange land har strengere alkohollover enn Norge. I et titalls land er alkohol totalt forbudt. Andre steder er det kun tillatt for utlendinger eller i enkelte områder. Men Norge har strengere kontroll med alkohol enn mange land i Europa. Reglene Dette er noen av de viktigste reguleringene av alkohol i Norge [0]. • Ingen har lov til å […]

Hva er alkohol?

Alkohol er verdens mest brukte rusmiddel, og sammen med nikotin det eneste som er lovlig å bruke i Norge og de fleste andre land. Alkoholbruk har en lang historie, og vi vet at mennesker brygget øl så langt tilbake som for 7000 år siden [3] Alkohol finnes i flere typer drikker, først og fremst i øl, […]

Er du klar for en bedre verden? Vil du avstå fra alkohol og andre rusmidler?
Bli medlem i Juvente!